My Vrissa
  • Βρίσα Λέσβου, ΕΛΛΑΔΑ
  • +(30) 22510 24074
  • Δευ-Παρ:  9:00πμ-2:00μμ   Σαβ-Κυρ: καλέστε στο κιν: 6977310795

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΑΕΦΚ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το τραγικό συμβάν με τις καταστροφικές πυρκαγιές στις 23-24 Ιουλίου στην ανατολική Αττική, αντικειμενικά πήγε πίσω όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους σεισμοπαθείς της Λέσβου (και όχι μόνο).Το προσωπικό της ΔΑΕΦΚ σχεδόν στο σύνολό του, επτά  ημέρες την εβδομάδα και από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 10.00 προσπαθούν να επουλώσουν στο μέτρο του δυνατού της πληγές αυτής της ανείπωτης καταστροφής.Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την έκτακτη κατάσταση, αλλά και για να αποδεσμεύσει από το παραπάνω αντικείμενο το μεγαλύτερο μέρος του μόνιμου προσωπικού του, προκήρυξε την πρόσληψη για 8 μήνες 80 θέσεων τεχνικού και διοικητικού προσωπικού (βλέπε αμέσως παρακάτω,
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2148:%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BA%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-23%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-24%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-2&Itemid=326
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018 Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η και 24η Ιουλίου 2018 στην Αττική και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις ανωτέρω φυσικές καταστροφές, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση κυρίως των Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, β) της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως ισχύει, γ) του π.δ. 410/1988 (Α’ 181) και δ) την υπ’ αριθμ. 62263/10-08-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε εκτεταμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής».  Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε ογδόντα (80) και η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, περιγράφονται κατωτέρω:    Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 έως και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Οι σεισμοπαθείς της Λέσβου, όπως και οι πληγέντες άλλων φυσικών καταστροφών σε άλλες περιοχές της χώρας, που οι πληγές τους είναι ακόμα ανοιχτές, όση κατανόηση και όση ηθική συμπαράσταση και αν νοιώθουν για τους πυρόπληκτους στο Μάτι και στην Κινέτα, έχουν τα δικά τους μεγάλα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό.


Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

1 ΠΕ Μηχανικών

(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)

50
2 ΤΕ Μηχανικών 10
3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 20

 

Μυτιλήνη 17.8.2018

Βασίλης Τεντόμας

Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο.

 

myvrissa