My Vrissa
 • Βρίσα Λέσβου, ΕΛΛΑΔΑ
 • +(30) 22510 24074
 • Δευ-Παρ:  9:00πμ-2:00μμ   Σαβ-Κυρ: καλέστε στο κιν: 6977310795

Καταστατικο συλλογου

ΚΑΤΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» με έδρα την Βρίσα Λέσβου.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 • Να διαχειρίζεται προς όφελος των σεισμοπαθών τα χρηματικά ποσά που θα κατατίθενται σε λογαριασμό του Συλλόγου που θα ανοιχθεί και τα οποία ποσά θα προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, κρατικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναζητεί εν γένει πόρους που καταβάλλονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ή στον Δήμο Λέσβου, ως θεσμικούς φορείς με σκοπό την αποκατάσταση των επιπτώσεων του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 και την ανακούφιση των κατοίκων των πληγεισών περιοχών, να επιδιώκει και να μεριμνά για την καταβολή των πόρων αυτών στην τοπική κοινότητα Βρίσας κατ’ αναλογία της βαρύτητας των επιπτώσεων του σεισμού.
 • Να αναζητεί πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ανασυγκρότησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λ.π.), να αναζητεί και να μετέχει (εφόσον του επιτρέπει η νομική του υπόσταση) σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών ή παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ή εφόσον δεν μπορεί ο ίδιος (σύλλογος) να συνεργάζεται με κρατικούς και τοπικούς φορείς σε επίπεδο υποδείξεως προγραμμάτων αναλήψεως πρωτοβουλιών, επίβλεψης για την πορεία υλοποίησής τους.
 • Να μεριμνά για την προστασία και την επαγγελματική απασχόληση του πληθυσμού, διεκδικώντας παντός είδους βοηθήματα, ενισχύσεις, δανειοδοτήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην οικισμό της Βρίσας και των Βατερών, να αναζητεί και να ενημερώνει για προγράμματα εγχώρια και ευρωπαϊκά που έχουν σχέση με απασχόληση εν γένει ή επιχειρηματική δραστηριότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη στον οικισμό της Βρίσας και των Βατερών.
 • Να παρεμβαίνει με προτάσεις και να συμμετέχει σε διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών σε σχέση με την δημιουργία γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του οικισμού και να υποβάλει εισηγήσεις στα αρμόδια υπουργεία για αναμόρφωση των ισχυουσών αντιστοίχων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου και όταν αυτό απαιτείται.
 • Να καλλιεργεί την αλληλεγγύη και την συνεργασία: α) μεταξύ των μελών του συλλόγου β) μεταξύ άλλων παρεμφερών συλλόγων και γ) με μορφωτικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς συλλόγους και κινήσεις.
 • Η συνεργασία και η υποβοήθηση του τοπικού συμβουλίου σε κάθε ενέργεια που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησε ο σεισμός.
 • Η παροχή κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας προς όλους όσους έχουν ανάγκη σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης
 • Η συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία θα διατίθενται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για την παροχή βοήθειας προς τους σεισμοπαθείς και την χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας στον οικισμό της Βρίσας.
 • Η ενημέρωση των Βρισαγωτών, άσχετα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, για θέματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που δημιούργησε ο σεισμός και με τις διαδικασίες επισκευής και ανακατασκευής των σπιτιών τους.
 • Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των δημόσιων εξαγγελιών για παροχή μεγάλης έκτασης βοήθειας (ανακατασκευή του σχολείου, της εκκλησίας κλπ) και κοινόχρηστων δημοσίων χώρων.
 • Να συντονίζει ομάδες εθελοντών σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο.
 • Να οργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενίσχυση των σεισμοπαθών.

Η πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου θα γίνεται με κάθε πρόσφορο, νόμιμο μέσο, με παραστάσεις σε αρχές, ιδίως με διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Ο σύλλογος δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρισαγωτών Λέσβου, που εδρεύει στη Αθήνα, για την επίτευξη των σκοπών που απαιτούν την παρουσία του Δ.Σ. του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας Λέσβου στην Αθήνα.

Άρθρο 3

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μέλη του Συλλόγου είναι όσοι έχουν πληγεί άμεσα ή έμμεσα από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου, είναι γραμμένα στα μητρώα του και καταβάλλουν κανονικά τις συνδρομές και εισφορές τους στο Σύλλογο. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσοι αποδεδειγμένα προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου ή συνέβαλαν με το έργο τους. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής ή εισφοράς στο Σύλλογο. Τα μέλη του Συλλόγου μετέχουν ενεργά στις εργασίες και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, υποβάλλουν προτάσεις και ασκούν κριτική στα πεπραγμένα των οργάνων του Συλλόγου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη, εφόσον παραβρίσκονται στις συνελεύσεις του Συλλόγου και είναι ταμειακώς εντάξει. Δικαίωμα εκλογής στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν στο νησί της Λέσβου.

Την ιδιότητα του μέλους χάνει όποιος καθυστερεί πάνω από μία διετία την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του προς τον Σύλλογο, καθώς και όποιος αποδεδειγμένα με τις πράξεις του έβλαψε τα συμφέροντα του Συλλόγου ή στερήθηκε με δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα. Η αφαίρεση της παραπάνω ιδιότητας σε κάθε περίπτωση γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την πλειοψηφία των 2/3/ . Τα μέλη του Συλλόγου δεν επιτρέπεται στα πλαίσια του Συλλόγου να αναφέρονται σε κομματικές παρατάξεις και να προκαλούν κομματικές αντιπαραθέσεις θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ενότητα του Συλλόγου.

Άρθρο 4

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ),  β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συγκροτείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, αυτά τα οποία έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται με ευθύνη του Δ.Σ. στο πρώτο δίμηνο κάθε νέου έτους. Η πρόσκληση καθώς και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 15 μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Έκτατη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη του συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση που κατά την σύγκλησή της δεν διαπιστωθεί η απαρτία ή η διακοπεί η Γ.Σ. από ανωτέρα βία συνέρχεται και πάλι χωρίς να ειδοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει Τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από την Γ.Σ. για αυτό το σκοπό. Στην τακτική Γ.Σ. παρουσιάζονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται και συζητείται διαχειριστικός απολογισμός ο οποίος συνοδεύεται από αντίστοιχη έκθεση της Ε.Ε., ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός δράσης του έτους κατά τον οποίο πραγματοποιείται η Γ.Σ. Για την λήψη των αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδική πλειοψηφία.

Κάθε δεύτερο έτος διενεργούνται από την Γ.Σ. αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ. για αυτόν τον σκοπό. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δηλώνονται στον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Σ.

Άρθρο 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. συγκροτούν επτά μέλη, τα οποία εκλέγονται για διετή θητεία από την γενική συνέλευση του Συλλόγου, μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα.

Η σειρά των εκλεγομένων μελών για το Δ.Σ. καθορίζεται με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Με τον ίδιο τρόπο, καθορίζεται και η σειρά των αναπληρωματικών μελών πέραν των επτά πρώτων εκλεγομένων συμβούλων.

Σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την διενέργεια των εκλογών, οι σύμβουλοι που εκλέχθηκαν για το Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και αποφασίζουν την συγκρότησή τους σε σώμα, εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, τον ταμία και τα δύο μέλη.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα και εκτάκτως, εάν το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι τέσσαρα τουλάχιστον από τα μέλη του παρόντα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη που έλαβε την ψήφο του προέδρου.

Το Δ.Σ. τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:

 • Μητρώο μελών
 • Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
 • Βιβλίο Ταμείου
 • Βιβλίο Περιουσίας Συλλόγου (κινητής και ακίνητης)

Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο ή χωρίς να δικαιολογούν το λόγο της απουσίας τους θεωρούνται ως παραιτηθέντα και αντικαθίστανται από αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι απαραιτήτως μόνιμοι κάτοικοι της Λέσβου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι εν ενεργεία βουλευτές, γενικοί γραμματείς υπουργείων και περιφερειών. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν μέλη με προτάσεις χωρίς ψήφο.

Άρθρο 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ατομικά και συλλογικά υπεύθυνα για την τήρηση του καταστατικού καθώς και την προάσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου.

Ειδικότερα: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομίμως τον Σύλλογο ενώπιων κάθε δημόσιας υπηρεσίας ή Αρχής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και κατά σειρά ο Γεν. Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που εξουσιοδοτείται για αυτόν τον σκοπό από το Δ.Σ.                                                           Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ έχει την ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου του Συλλόγου, τηρεί τα αρχεία καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ., διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Συντάσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ετήσια λογοδοσία του Δ.Σ. στην Γενική Συνέλευση. Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου και αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα όταν απουσιάζει.

Ο ΤΑΜΙΑΣ έχει την ευθύνη της τήρησης των βιβλίων του ταμείου, ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Συντάσσει και υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Επίσης υποχρεούται να αναρτά στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδα που θα έχει ο Σύλλογος τα έσοδα – έξοδα του Συλλόγου. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει με απόφαση του Δ.Σ. ένα από τα Μέλη.

Άρθρο 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από την Γεν. Συνέλευση εκλέγεται για διετή θητεία τριμελής εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα Μέλος.                                       Η Ε.Ε. ελέγχει την ταμιακή διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλει στην Γεν. Συνέλευση έκθεση ελέγχου για το οικονομικό έτος που έληξε. Για την εκλογή μέλους της Ε.Ε. ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται και στην εκλογή μέλους του Δ.Σ. Επιπλέον δεν επιτρέπεται τα μέλη της Ε.Ε. να συνδέονται με συγγένεια Α βαθμού με τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 9

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) τα έσοδα από συνδρομές, τακτικές και έκτακτες εισφορές     β)  προσφορές, δωρεές και κληροδοτήματα υπέρ του Συλλόγου                                    γ)  έσοδα εράνων και λαχειοφόρων αγορών                                                                               δ)  πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου                                                               ε)  καθαρά υπόλοιπα από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις                                                         στ) επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς                                     ζ) έσοδα από την έκδοση βιβλίων και εντύπων γενικώς

 

Άρθρο 10

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ενεργήσει δαπάνη που δεν προβλέπεται στον υπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία όμως δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των τακτικών εσόδων του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

Τα πρόσωπα που συγκροτούν τα όργανα του Συλλόγου δεν δικαιούνται αντιμισθίας για την απασχόλησή τους ως μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και το αξίωμά τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται μόνο αποζημίωσης για έξοδα κίνησης και παράστασης που πραγματοποίησαν στην περίπτωση που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για τις υποθέσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος δευτεροβάθμιας ομοσπονδιακής οργάνωσης ή να συνενωθεί με άλλα σωματεία που έχουν παρόμοιους σκοπούς μετά από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση από την Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 13

Η ακίνητη και κινητή περιουσία του Συλλόγου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Συλλόγου. Δεν μπορεί να αλλάξει χρήση ή να εκποιηθεί, παρά μόνο εάν διαλυθεί ο Σύλλογος.

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Στην απόφαση διάλυσης του Συλλόγου καθορίζεται και η τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 14

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα η οποία στην εξωτερική της περιφέρεια αναγράφει τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ και στο κέντρο την επιγραφή ΒΡΙΣΗΙΔΑ.

 

Άρθρο 15

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφαίνεται η Γ.Σ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται από την Γ.Σ. που συγκαλείται για αυτό τον σκοπό με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών νόμων περί Σωματείων.

 

Άρθρο 16

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού, τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου προβαίνουν στην εκλογή πενταμελούς προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του  Γραμματέα, του Ταμία και Εφόρου.

Σκοπός της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής είναι η οργάνωση και λειτουργία του Σωματείου και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών εντός έξι (6) τουλάχιστον μηνών από της εγκρίσεως του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 16 άρθρα αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε ομόφωνα, ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και υπογράφηκε από το σύνολο των ιδρυτικών μελών του κατά την τακτική τους Συνέλευση , η οποία έλαβε χώρα στη Βρίσα Λέσβου (Τοπική Κοινότητα Βρίσας του Δήμου Λέσβου) την 17-9-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 και εντός του καταστήματος του…………….:

Βρίσα Λέσβου, 17.09.2017

Οι ιδρυτές

myvrissa